’ En ver­den­s­om­sej­ling un­der ha­vet’

BT - - BØGER -

• » Det har væ­ret en me­get stor øjenåb­ner for mig at læ­se Ju­les Ver­ne i den­ne nye ud­ga­ve. Det er så forun­der­ligt, at han i 1869, hvor man over­ho­ve­det ik­ke har op­fun­det dyk­ning, kan skri­ve om dybha­vet på en for­bløf­fen­de kor­rekt må­de. Jeg er dybt fa­sci­ne­ret og li­ge så fa­sci­ne­ret som jeg i sin tid var, da jeg læ­ste ’ Mo­by Di­ck’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.