’ Fri­hed’

BT - - BØGER -

• » Jo­nat­han Fran­zen ud­gi­ver jo en ny ro­man til ef­ter­å­ret, og det glæ­der jeg mig vir­ke­lig, vir­ke­lig me­get til. I mel­lem­ti­den kan man pas­sen­de var­me op til med at læ­se el­ler gen­læ­se hans se­ne­ste ro­man ’ Fri­hed’, som er en fa­mi­lie­hi­sto­rie. Bo­gen hand­ler om, hvor godt man vil hin­an­den det i en fa­mi­lie og hvor stor af­stand, der kan væ­re mel­lem per­so­ner­ne med al­le de for­skel­li­ge rol­ler, øn­sker og hie­rar­ki­er, der ek­si­ste­rer i en fa­mi­lie. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.