’ Sa­lo­me’

BT - - BØGER -

• » Ho­ved­per­so­nen er en ung pi­ge, som er dan­ser. Hun er et kom­plekst men­ne­ske, der le­ver i en fa­mi­lie, hvor hun ik­ke fø­ler sig set. Bo­gen be­skri­ver de in­di­mel­lem me­get hår­de si­tu­a­tio­ner, der kan op­stå mel­lem un­ge men­ne­sker, hår­de for­di de bli­ver op­le­vet som livs­af­gø­ren­de. Det er stor kær­lig­hed, store tab, stor lyk­ke og stor sorg . Bo­gen gi­ver et me­get in­tenst ind­blik i de kon­flik­ter, som og­så er en del af ung­doms­li­vet . Barndommen og ung-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.