Den­nis Rit­ter

BT - - BOG- FIX -

• Født: 8. sep­tem­ber 1972 • Op­vok­set: I Her­lev • Ud­dan­nel­se: Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og Dan­marks Jour­na­list­højsko­le • Pri­vat: Gift med Mor­ten Toft • Adres­se: Fre­de­riks­berg • Job: Sports- jour­na­list • Ak­tu­el: TV2- kom­men­ta­tor, Tour de Fran­ce

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.