KAR­RI­E­REN KORT

BT - - SPORTEN -

2003: De­bu­te­rer som 13- årig på ITFs ju­ni­or- tour for spil­le­re un­der 18 år.

2004: Vin­der sin før­ste DM- guld­me­dal­je.

2005: Vin­der ju­ni­o­r­tur­ne­rin­gen Oran­ge Bowl i Fl­o­ri­da og får de­but på WTA Tou­ren.

2006: Vin­der Wim­b­ledons pi­ge­sing­le- ræk­ke.

2007: Spil­ler sig for før­ste gang ind i ver­dens­rang­li­stens top- 100 og slut­ter året som num­mer 67.

2008: Slår for før­ste gang en spil­ler fra top 10 og vin­der si­ne før­ste to WTA­tur­ne­rin­ger i Sto­ck­holm og New Ha­ven.

2009: Vin­der i Ponte Ved­ra Beach, New Ha­ven og East­bour­ne og når US Open- fi na­len. Slut­ter året som num­mer fi re på ver­dens­rang­li­sten.

2010: Stry­ger til tops på ver­dens­rang­li­sten eft er tur­ne­rings­sej­re i Ponte Ved­ra Beach, Farum, Mon­tre­al, New Ha­ven, Tokyo og Bei­jing.

2011: Seks tur­ne­rings­sej­re i Du­bai, In­di­an Wells, Char­le­ston, Bruxel­les, Farum og New Ha­ven.

2012: Mi­ster før­ste­plad­sen på ver­dens­rang­li­sten og vin­der kun én tur­ne­ring i Seoul.

2013: Vin­der en tur­ne­ring i Luxem­bourg, men skuff er igen i Grand Slam­tur­ne­rin­ger­ne.

2014: Vin­der i Istan­bul og når US Open- fi na­len, hvor Se­re­na WIl­li­ams dog er for stor en mund­fuld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.