CAS- dom sen­der Albanien til EM

BT - - SPORTEN -

Gårs­da­gens dom fra CAS, der gi­ver Albanien tre po­int fra kam­pen mod Ser­bi­en, kan kom­me til at ko­ste Dan­mark sær­de­les dyrt.

For book­ma­ke­ren Bets­a­fe re­a­ge­re­de nem­lig kraft igt på dom­men. Så­le­des stod Dan­mark tors­dag i 1,08 på en placering i top to, men er nu hop­pet op i to gan­ge pen­ge­ne, hvor Albanien er ny klar fa­vo­rit til en an­den­plads, da hol­det nu er helt ne­de i odds 1,40 på en placering blandt de to bed­ste.

» Det kun­ne nær­mest ik­ke væ­re vær­re for Dan­mark. Albanien har på ba­nen vun­det i Portu­gal og har nu al­le kor­te­ne på hån­den, i og med hol­det har 10 po­int for en kamp fær­re end Dan­mark. Der­for har vi nu Albanien som gan­ske klar fa­vo­rit til at snup­pe an­den­plad­sen, og Dan­mark er i hvert fald pi­sket til at vin­de over Albanien, hvis vi skal i top to, « si­ger od­ds­sæt­ter Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.