’ Jeg kan ik­ke fin­de ud af at stop­pe, mens

le­gen er god’

BT - - INTERVIEW -

Den 35- åri­ge kok Was­sim Hal­lal fik i fe­bru­ar en­de­lig en Mi­che­lin- stjerne til sin re­stau­rant Fre­de­riks­høj i År­hus. Men med stjer­nen føl­ger og­så hø­je­re for­vent­nin­ger og et stør­re pres, som på­vir­ker bå­de fy­sik og fa­mi­li­e­liv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.