’ Joyland’ af Step­hen King

BT - - BØGER -

• » Jeg er kæm­pe Step­hen King- fan, og den­ne her er hans se­ne­ste. Godt nok er jeg min­dre vild med den del af hans bø­ger, der har over­na­tur­li­ge ele­men­ter, og når det hand­ler for me­get om ån­der og be­sat­te hunde, bli­ver det for me­get for mig. Selv om han har svin­get en del i kva­li­tet, er det lyk­ke­des mig at sty­re uden om ka­ta­stro­fer­ne, for han skri­ver sinds­sygt godt og kan vir­ke­lig for­fø­re mig. In­gen kan som han be­skri­ve lil­le­by­sam­fund på den ame­ri­kan­ske øst­kyst. «

Dansk ud­ga­ve: 2015 si­der: 301 pris: 299 kr. For­lag: Hr. Ferdinand

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.