’ Blod på sne­en’ af Jo Nes­bø

BT - - BØGER -

• » Når jeg skri­ver, får jeg så­dan en tør­ke, hvor jeg ik­ke får læst no­get, så bø­ger­ne ho­ber sig ef­ter­hån­den op. Jo næs­bys ny­e­ste ly­der me­get spæn­den­de, og jeg sy­nes, at Jo bli­ver bed­re og bed­re for hver bog. De før­ste fan­ge­de mig ik­ke rig­tigt, men i de se­ne­ste går han vir­ke­lig til stå­let. Vi er beg­ge am­bas­sa­dø­rer for kri­mi­gen­ren og på en må­de » klas­sens fræk­ke dren­ge « i lit­te­ra­tur- sam­men­hæn­ge, og jeg sy­nes, at hans suc­ces er me­get fortjent. « Dansk ud­ga­ve: 2015 si­der: 158 pris: 199 kr. For­lag: mod­tryk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.