Biografier

BT - - BOG- FIX -

1. ( 1) Kri­stof­fer Frøkjær- Jen­sen & Eske Wil­ler­s­lev: Eske Wil­ler­s­lev

2. ( 5) Jens Andersen:

Den­ne dag, et liv

3. ( 2) Puk Dams­gård:

Hvor so­len græder

4. ( 10) Car­sten Nor­ton & Miki Mi­stra­ti:

Bad Stan­ding

5. ( 4) Oprah Win­frey:

Hvad jeg ved med sik­ker­hed

6. (-) Char­lot­te Rørth:

Jeg mød­te Jesus

7. ( 3) Jør­gen Leth:

Mi­ne hel­te

8. ( 8) Ma­rie Lou­i­se Toks­vig:

Guld­fug­len - i krig med AK81

9. (-) Lu­is Su­a­rez:

Over stre­gen

10. ( 5) Tove Dit­lev­sen:

Jeg vil­le væ­re en­ke, og jeg vil­le væ­re dig­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.