NY KOM­MU­NE­AF­TA­LE

BT - - NYHEDER -

I går vedt­og et fl er­tal i Fol­ke­tin­get en ny aft ale for kom­mu­ner­nes øko­no­mi. Der­med kan kom­mu­ner­ne se frem til at skul­le spa­re én pro­cent af bud­get­ter­ne i 2016, sva­ren­de til 2,4 mil­li­ar­der kro­ner. Aft alen om­fat­ter des­u­den at 1,9 mil­li­ard af de spa­re­de pen­ge fø­res tilbage til kom­mu­ner­ne, så pen­ge­ne på den må­de kan pri­o­ri­te­res an­der­le­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.