Så stor er for­skel­len

BT - - NYHEDER -

BT har med af­sæt i to kø­ben­havn­ske bo­li­ger set på, hvor­dan hen­holds­vis en lej­lig­hed­s­e­jer og en hu­se­jer bli­ver be­skat­tet, og hvor­dan be­skat­nin­gen af dem har ud­vik­let sig si­den 2001, hvor skat­te­stop­pet på ejen­doms­vær­diskat­ten blev ind­ført. BT har af hen­syn til ejer­nes salg valgt at ano­ny­mi­se­re den spe­ci­fik­ke adres­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.