FEM PAR­FOR­HOLDS- FIF TIL EN GOD FE­RIE

BT - - NYHEDER -

Af­stem for­vent­nin­ger in­den I ta­ger af­sted.

Plan­læg hvad I skal se og la­ve Vær re­a­li­stisk med, hvad ferien skal kun­ne - skal I slap­pe af el­ler væ­re ak­ti­ve? Giv slip på di­ne eg­ne be­hov in­di­mel­lem og lyt til din part­ner For­tæl din part­ner, hvad du har brug for og lyst til. Kil­de: Par­te­ra­pe­ut Maj Wis­mann, skils­mis­seco­ach Met­te Hin­ner­skov, psy­ko­log Mat­ti­as Stø­len Due

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.