2012 AT Ro­ca, Ro­sat

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

Re­ser­va, Brut, Méto­de Tra­di­cio­nal, Agusti To­rel­lo, DO. Clas­sic Pe­ne­des, Spain.

Kom­men­tar: Vær­dig kon­kur­rent til man­ge kost­ba­re champag­ner. Fi­ne ved­va­ren­de bobler, ele­gant, me­di­um let. Dyb smag af rø­de bær, æb­ler og ci­trus. Su­per til­bud. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 9 gr. til hyg­ge m. jord­bær el­ler me­di­um kry­dre­de ret­ter. Pris: Kr. 189,95. Til­bud uge 28+ 29 kr. 129,95. For­hand­ler: Theis Vi­ne tlf. 6266 1120. www.theis-vi­ne.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.