BLÅ BOG

BT - - WEEKEND -

Hen­rik Da­hl ( født 20. fe­bru­ar 1960 i Aar­hus) er dansk po­li­ti­ker, so­cio­log, livs­stils­for­sker, for­fat­ter og sam­funds­de­bat­tør.

Han sid­der i Fol­ke­tin­get for Li­be­ral Al­li­an­ce med 2902 per­son­li­ge stem­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.