Juhuu! Var­men ven­der tilbage

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

Er du en af de dan­ske­re, der hå­be­fuldt spej­der mod him­len i håb om som­mer­vejr og var­me? Så er her en glæ­de­lig nyhed.

Eft er en pe­ri­o­de med kol­de­re tem­pe­ra­tu­rer og kraft ig vind, ban­ker som­me­ren igen på dø­ren. Det sker fre­dag, hvor Frank Ni­el­sen, me­te­o­r­o­log hos DMI, lover op til 24 gra­der og fuld sol.

» Jeg vil vove at si­ge, at fre­dag bli­ver en rig­tig god dag. I øje­blik­ket ser det ud som om, at vi kan nå 24 gra­der, og at vi vil få sol og ik­ke sær­ligt me­get vind, « si­ger han til BT.

Om lør­da­gen føl­ger trop med en skøn, varm dag, er dog end­nu uvist. Det kan iføl­ge me­te­o­r­o­lo­gen gå beg­ge ve­je.

Ba­de­van­det vil sta­dig væ­re for­holds­vis koldt fre­dag på trods af de var­me tem­pe­ra­tu­rer. Det se­ne­ste stormvejr har skyl­let en mas­se kold vand ind i de dan­ske far­van­de, og ba­de­tem­pe­ra­tu­ren er et styk­ke tid om at sti­ge.

Ons­dag for­svin­der reg­nen

Iføl­ge Frank Ni­el­sen vil vej­ret al­le­re­de ons­dag ven­de til me­re som­mer­ligt vejr uden regn, eft er et lav­tryk ons­dag har pas­se­ret Dan­mark.

» Ons­dag vil bli­ve en blæ­sen­de dag, men med en del sol og tør­vejr. Tem­pe­ra­tu­ren vil nå op på 20 gra­der, men det vil fø­les lidt kol­de­re på grund af en frisk vind, « si­ger han.

Dog vil tors­da­gen bli­ve med en del sol og min­dre vind, der vil få tem­pe­ra­tu­ren til at fø­les var­me­re. Men in­den vej­ret ven­der, skal dan­sker­ne først igen­nem et par me­re grå og eft er­år­s­tri­ste da­ge.

» Mandag er en no­get sky­et af­fæ­re. I lø­bet af da­gen ser det dog ud til, at so­len kom­mer igen­nem. Der vil må­ske væ­re en­kel­te by­ger, men luft en er ik­ke kold. Vi vil kom­me op om­kring de 20 gra­der med en let til jævn vind fra vest – lidt me­re i Nord­jyl­land, « si­ger Frank Ni­el­sen. Og tirs­da­gen føl­ger man­da­gen. » Da­gen star­ter med sol i Nor­døst­dan­mark med 20 til 22 gra­der – og 17 til 19 gra­der i re­sten af lan­det. Men så kom­mer der et regn­vejr fra vest, som når Jyl­land i lø­bet af eft er­mid­da­gen og de øst­li­ge eg­ne i aft en- og nat­te­ti­mer­ne, « si­ger Frank Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.