DF lø­ber fra sit løft e

BT - - DEBAT - MI­NUS­VÆKST Æl­dre­ord­fø­rer, En­heds­li­sten

Finn Sø­ren­sen

15 da­ge holdt DFs løft er om at stem­me imod Lars Løk­kes nul­vækst. Nu stem­mer de for mi­nus­vækst i kom­mu­ner­ne.

Det går ud over bør­ne­pas­ning, fol­ke­sko­le og æl­dreple­je. De lo­ve­de og­så en ” ægte” æl­dre­mil­li­ard, nu stem­mer de for at fj er­ne den.

Til gen­gæld er Pia K. ble­vet for­mand for Fol­ke­tin­get med fed hy­re og egen chauff ør. Stu­e­re­ne er de ble­vet, men vel­færds­par­ti? Det er de ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.