BTs le­der 8. juli: ’ Nu er det al­vor for græker­ne’

BT - - DEBAT -

Skæb­ne­ti­men nær­mer sig for Græken­land. Mens græker­ne sam­ler kon­tan­ter af frygt for bank­kol­laps, hol­der EU- lan­de­ne kri­se­mø­der om Græken­lands gæld. Eu­ro­pa hol­der vej­ret. Over 60 pro­cent af de græ­ske væl­ge­re valg­te søn­dag at for­ka­ste de in­ter­na­tio­na­le kre­di­to­rers be­tin­gel­ser for nye græ­ske lån. Den græ­ske be­folk­ning har ret til at væl­ge sin egen frem­tid.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.