Cir­ku­se­le­fan­ter amok mod bil

Hvert år la­der Cir­kus Are­na si­ne ele­fan­ter få et dyp i havvan­det, så de kan kø­le sig i som­mer­var­men. Men da det i går var tid til det år­li­ge bad i strand­kan­ten, blev det me­re dra­ma­tisk end for­ven­tet.

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@bt.dk

Fle­re hund­re­de men­ne­sker var mødt op ved Kar­re­baks­min­de Strand på Sydsjæl­land for at se ba­de­tu­ren, da tre hu­ne­le­fan­ter plud­se­lig sat­te i løb. De løb fra stran­den mod Cir­kus Are­nas telt og knæk­ke­de på de­res vej store gre­ne og flyt­te­de en par­ke­ret bil.

Iføl­ge et øjen­vid­ne flyg­te­de cir­kus­me­d­ar­bej­der­ne, der holdt ele­fan­ter­ne, da de be­gynd­te at gå amok mod bi­len. Det for­tæl­ler øjen­vid­net Mi­ck­el Ni­el­sen til TV 2.

Bi­len, der lør­dag op­le­ve­de me­re end al­min­de­lig vægt på sig, var en sort Sko­da. Den stod iføl­ge pres­se­ansvar­lig hos Cir­kus Are­na, Thea Ød­be­hr, i vej­en for ele­fan­ter­ne, og dét var grun­den til, at ba­de­tu­ren tog en uven­tet drej­ning.

» Den har skub­bet en bil af vej­en, men det er kun Sko­da­en, der har lidt over­last. Eje­ren ta­ger det ro­ligt, og vi dæk­ker selv­føl­ge­lig om­kost­nin­ger­ne, « si­ger Thea Ød­be­hr til TV2.

Fo­to: Fin Jo­hn Carls­son

Cir­kus Are­nas ele­fan­ter hav­de væ­ret på den år­li­ge ba­de­tur, da tre hu­ne­le­fan­ter stak af. På vej hjem mod tel­tet ned­lag­de de en Sko­da.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.