Bil­bom­be eks­plo­de­ret ved kon­su­lat i Kairo

I går ske­te en vold­som eks­plo­sion ved det ita­li­en­ske kon­su­lat i Egyp­tens ho­ved­stad, Kairo, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Eks­plo­sio­nen ske­te, da en fjernsty­ret bil­bom­be blev bragt til spræng­ning, op­ly­ser sik­ker­hed­s­kil­der til det stats­li­ge nyheds­bu­reau Me­na.

Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser, at mindst én per­son er død, skri­ver BBC.

Fi­re an­dre skul­le væ­re ble­vet sår­et. Blandt dem an­gi- ve­ligt to po­li­ti­folk. Iføl­ge de fo­re­lø­bi­ge un­der­sø­gel­ser hav­de ger­nings­mænd pla­ce­ret en bom­be un­der en bil nær det ita­li­en­ske kon­su­lat, hvor den fjernsty­re­de bom­be blev de­to­ne­ret.

Hør­tes over he­le by­en

Vid­ner for­tæl­ler, at eks­plo­sio­nen har gjort mas­siv ska­de på byg­nin­gen.

Sel­ve bra­get ef­ter eks­plo­sio­nen run­ge­de i man­ge af det cen­tra­le Kairos ga­der, for­tæl­ler vid­ner.

In­gen har ved BTs de­ad­li­ne ta­get skyl­den for an­gre­bet, men iføl­ge Reu­ters har mi­li­tan­te is­la­mi­ster tid­li­ge­re brugt vejsi­de­bom­ber og selv­mord­s­an­greb til at ram­me egyp­ti­ske sik­ker­heds­styr­ker og em­beds­mænd.

Egyp­ten har, si­den lan­dets tid­li­ge­re præ­si­dent Hos­ni Mu­ba­rak blev fjer­net ved et op­rør i 2011, væ­ret pla­get af uro. For to uger si­den dræb­te en bil­bom­be lan­dets statsankla­ger. Sam­ti­dig har mi­li­tan­te med for­bin­del­se til Is­la­misk Stat ( IS) an­gre­bet man­ge mi­li­tæ­re vagt­po­ster i det nord­li­ge Si­nai, hvor de volds­om­ste kam­pe i åre­vis har fo­re­gå­et.

Iføl­ge hæ­ren har 17 sol­da­ter og me­re end 100 mi­li­tan­te mi­ste­de li­vet i sam­men­stø­de­ne.

Fo­to: Epa

Mindst en er død ef­ter at en bil­bom­be eks­plo­de­re­de ved det ita­li­nek­se kon­su­lat i Kairo i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.