Ren luft gav stør­re ba­by­er

BT - - NYHEDER -

Ny­fød­te ki­ne­si­ske ba­by­er i Bei­jing var stør­re li­ge eft er OL i 2008, vi­ser et nyt in­ter­na­tio­nalt stu­die, der blev le­det fra Uni­ver­si­ty of Ro­che­ster i New York. Det var de ki­ne­si­ske myn­dig­he­de­res ind­sats for at for­bed­re luft kva­li­te­ten un­der OL, der gjor­de ba­by­er­ne stør­re, kon­klu­de­rer for­sker­ne i un­der­sø­gel­sen. Myn­dig­he­der­ne ind­før­te stren­ge re­strik­tio­ner på bil­kør­sel og luk­ke­de sam­ti­dig fa­brik­ker, og som re­sul­tat var de olym­pi­ske ba­by­er i gen­nem­snit 23 gram tun­ge­re ved føds­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.