3x

BT - - TV -

BRU­DENS FAR THE THREE STOOGES Som ny­fød­te blev Moe, Lar­ry og Cur­ly eft er­ladt uden for dø­ren til et bør­ne­hjem og op­dra­get af non­ner. Nu skal de­res barn­doms­hjem må­ske luk­kes på grund af øko­no­mi­ske van­ske­lig­he­der. Men det vil de tre ik­ke fi nde sig i.

Kl. 17.00

Se­an Hay­es.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.