ROL­LING STO­NES DE­BU­TE­RER

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 53 år si­den 1962:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 I dag er det ret så vig­tigt, at du ser vir­ke­lig­he­den, som den er og ik­ke, som du må­ske øn­sker, at den bur­de væ­re. Det hand­ler om klar­hed. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Uan­set om du har fri el­ler ej i dag, så har du travlt. Du får en mas­se prak­tisk ar­bej­de fra hån­den, og i aft en­ti­mer­ne er du sær­de­les til­freds. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der lig­ger nog­le me­get spæn­den­de ud­for­drin­ger i luft en, og det er op til dig at ta­ge imod dem. Det er i dag, du bør hand­le ud fra dit hjer­te. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor der sker no­get sær­de­les spæn­den­de, som vil få dig op på dup­per­ne. Du får og­så en in­vi­ta­tion. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der lig­ger ro­man­ti­ske to­ner i luft en. Nu er det op til dig at ta­ge imod og tur­de væ­re åben og sår­bar. Du får en dej­lig over­ra­skel­se i aft en. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du bå­de får gjort alt det prak­ti­ske ar­bej­de, som skal gø­res, men og­så får fe­stet lidt i aft en. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Hvis der er no­get, som går og na­ger dig, så er det en god dag til at få talt tin­ge­ne igen­nem. Det gæl­der for dig om at tur­de væ­re åben og ær­lig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du stort set får gjort det, du ger­ne vil. Du har og­så over­skud til at gø­re no­get for en ven el­ler na­bo. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

199). ( Svær 49). ( Mid­del 33). ( Nem

Et band, der kal­der sig The Rol­ling Sto­nes, af­hol­der sin før­ste kon­cert. Det sker på The Marquee Club i Lon­don.

Gu­i­ta­rist Bri­an Jones, bas­sist Bill Wy­man, for­san­ger Mick Jag­ger, gu­i­ta­rist Keith Ri­chards og trom­mesla­ger Char­lie Watts. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.