BAR­BE­REN FRA ØSTER­BRO C

BT - - SØNDAG -

arl’s Bar­ber Shop på Øster­bro­ga­de skil­ler sig ud. Ik­ke blot klip­per de kun her­re­hår. Du kan og­så ny­de en øl, mens du er un­der sak­sen el­ler ra­gek­ni­ven hos den kø­ben­havn­ske bar­ber. Ly­den af saxo­fon og mund­har­moni­ka strøm­mer ud af den lil­le bu­tik, hvor fi re un­ge mænd med op­s­mø­ge­de skjor­te­ær­mer står og klip­per. Carl’s Bar­ber Shop åb­ne­de for et lil­le års tid, men er po­pu­lær. Pt. er der 14 da­ges ven­te­tid på at træ­de tilbage i ti­den. Der er al­tid øl på køl, og uge­bla­de­ne er skift et ud med vin­ta­ge teg­ne­se­ri­er.

Kan li ´ at klip­pe

’ Se­ni­or Bar­ber’ Ron­ni Ge­net står i si­ne gu­le her­re­sko og op­s­mø­ge­de hvi­de skjor­te. Old school- ta­to­ve­rin­ger pry­der ar­me og hæn­der. På ho­ve­d­et har han en grå six­pen­ce ka­sket - klas­sisk sym­bol for den en­gel­ske ar­bej­der­klas­se.

» Vi sæt­ter al­le sam­men en ti­me af til en her­re­klip­ning, der ko­ster 400 kro­ner. Og det er sim­pelt­hen for­di, vi godt kan li­de at klip­pe hår. Vi er ik­ke ble­vet fri­sø­rer for at bli­ve ri­ge. Så hav­de jeg fun­det mig et an­det ar­bej­de, « si­ger Ron­ni Ge­net, mens han kon­cen­tre­ret klip­per Mik­kel An­der­son, der er en af dem som kom­mer igen, for­di ’ stem­nin­gen er hyg­ge­lig’, og det ik­ke er som ’ et sam­lebånd som hos an­dre fri­sø­rer’.

Fort­sæt­ter næ­ste si­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.