’’

BT - - SØNDAG - Erik Mat­hie­sen, bu­tik­se­jer

Op­pe i bu­tik­ken er der kom­met fl ere kun­der blandt de snor­li­ge ræk­ker af frak­ker, bla­ze­re, buk­ser og kjo­ler. Bu­tik­ken er far­ve­ind­delt, så det er nem­me­re for kun­der­ne at fi nde et sæt, som pas­ser sam­men.

» Her om for­mid­da­gen er det me­get se­ni­o­rer­ne, som ik­ke går på ar­bej­de, og se­ne­re på da­gen kom­mer så da­mer­ne, der er i den ar­bejds­dyg­ti­ge al­der, « for­kla­rer Erik Mat­hie­sen, mens Lis­sie De­mant står og ta­ler med en af de an­sat­te, som bli­ver til­talt ‘ pi­ger­ne’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.