SPIL

BT - - SØNDAG - PS4, pc Ra­cing

Ma­ski­ner: Gen­re:

**** **

Hvad en­ten man er fan af Fer­nan­do Alonso, Se­ba­sti­an Vet­tel el­ler en helt tred­je kø­rer fra årets mester­skab, er de at fi nde i årets ud­ga­ve af F1. Den­ne po­pu­læ­re se­rie, der tro­fast ud­kom­mer hvert år, til­by­der en kraft igt op­gra­de­ret ’ mo­tor’, der ud­nyt­ter PS4- ma­ski­nens ka­pa­ci­tet. Du kan væl­ge mel­lem fl ere for­skel­li­ge må­der at gri­be din egen sæ­son an, så er du klogere end fol­ke­ne bag McLaren og Mer­ce­des, kan du kø­re de­res vog­ne til mester­ska­bet. Ros til ud­vik­ler­ne for at ha­ve bragt spil­let sik­kert vi­de­re til PS4.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.