DEN BED­STE FE­RIE PÅ KO­LO­NI

BT - - SØNDAG -

TAL IK­KE OM HJEMVE

Hvis ik­ke dit barn selv be­gyn­der at ta­le om hjemve, er der in­gen grund til, at du selv gør et stort num­mer ud af det. Du ri­si­ke­rer ba­re at ska­be en si­tu­a­tion, som ik­ke er der, og det kan hur­tigt en­de med, at du gør dit barn ( og dig selv) unø­digt be­kym­ret.

NYD ALE­NE­TID

Selv­om det må­ske er før­ste gang, du skal sen­de di­ne po­der af sted på ko­lo­ni, og det godt kan væ­re lidt skræm­men­de, så for­søg al­li­ge­vel at ny­de ti­den ale­ne. Det kan bå­de væ­re godt for dig selv og for par­for­hol­det at kob­le lidt fra og over­la­de an­sva­ret til an­dre, kom­pe­ten­te voks­ne. Må­ske kan du få tid til nog­le af de ting, du og din part­ner el­lers al­drig får gjort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.