UGENS BREV

BT - - SØNDAG -

bt. dk/ brev­kas­ser jo yn­gre og har væ­ret i et læn­ge­re­va­ren­de for­hold in­den, så det er jo be­græn­set, hvad du kan ha­ve af er­fa­ring. Men mit råd til dig vil væ­re, at du skal lyt­te me­get me­re til dig selv. Du HAR jo lyst til at ta­le med ham. Du HAR jo lyst til at ka­ste dig i hans ar­me. Du HAR jo lyst til, at det skal væ­re jer. Så hvor­for al den der af­vis­ning med dø­ren på klem og li­sten ud ad dø­ren om mor­ge­nen og he­le ti­den væ­re ban­ge for at gi­ve for me­get.

Læs he­le bre­vet og An­net­tes svar på bt. dk/ brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.