Hvad er det her for ham?

BT - - SØNDAG -

KÆ­RE AN­NET­TE I novem­ber mød­te jeg en fyr i by­en på 25. Jeg er 19. Jeg be­gyn­der at fal­de for ham, så­dan vir­ke­lig. Vi er beg­ge fo­rel­ske­de, og eft er halvan­den må­ned in­vi­te­rer han mig på mid­dag sam­men med si­ne for­æl­dre, som er på be­søg fra Sve­ri­ge. Jeg sy­nes, det gik alt for stærkt, men ja.. Jeg la­der mig ri­ve med. Plud­se­lig ven­der det. Jeg ven­ter he­le da­gen på be­ske­der el­ler opkald fra ham. Han be­gynd­te at væ­re an­der­le­des, og plud­se­lig gik der da­ge imel­lem, vi sås. Som om at han kun gad mig, når vi skul­le ha­ve sex. En aft en aft al­te vi at snak­ke. Da jeg kom­mer der­over, vil­le han plud­se­lig ik­ke me­re. Det kom ud af den blå luft .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.