Så­dan kø­res den go­de hold­tids­kør­sel ’’

BT - - SPORTEN -

JA­CK­SON STEWART, SPORT­S­DI­REK­TØR FOR VER­DENS­ME­STRE­NE I HOLD­TIDS­KØR­SEL, BMC, FOR­TÆL­LER HER OM DEN PER­FEK­TE HOLD­TIDS­KØR­SEL

Det er åben­lyst, at det først og frem­mest hand­ler om et godt hol­d­ar­bej­de. Ryt­ter­ne skal ko­or­di­ne­re ut­ro­lig godt med hin­an­den, hvor­når de slår ud og la­der næ­ste led i to­get ta­ge en fø­ring, og der­for er det vig­tigt med et stort kend­skab til hold­kam­me­ra­ter­ne. Der, hvor det kan gå galt, er, hvis en el­ler fle­re ryt­te­re kø­rer det som de­res egen en­kelt­start. Dren­ge­ne skal ha­ve en god for­nem­mel­se af, hvor lang tid de kan sid­de i front uden at bræn­de ud, og det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.