’’

BT - - SPORTEN -

skal ske hur­tigt, for se­kun­der­ne er dy­re­ba­re. For vo­res ved­kom­men­de gæl­der det des­u­den, at vi over de se­ne­ste år har ar­bej­det på en så­dan må­de, at vi i dag står godt til en di­sci­plin som hold­tids­kørs­len - vi har det ret­te ud­styr, de ret­te ryt­te­re, og vi har og­så træ­net på in­den­dørs­ba­ner, hvil­ket skær­per os til en hold­tids­kør­sel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.