AL­LE FOR FEM Reg­ler­ne

BT - - SPORTEN -

SØN­DAG 12. JULI 2015

Ve d

en

hold­tids­kør­sel gæl­der. Ryt­te­re, er det den fem­te

der her­eft ry tters tid, der se­ne­re i mål, er kom­mer

bli­ver no­te­ret me­re end en cy­kel­læng­de skal i ak­tion, for de­res

og for et egen tid. Al­le ryt­te­re tre ryt­te­re hold som på hol­det

i Tou­ren, Ori­ca- Gre­e­ned­ge me­ret er der ik­ke no­get , der al­le­re­de har an­tal ry tte­re - at gø­re an­det mi­stet i det her til­fæl­de end at kø­re med

sek s. et de­ci­er ik­ke en del af » Der ven­ter Tour de Fran­ce

en af slu tning hver t år. pro­cent med i gen­nem­snit­lig stig­nin­gen Côte

s de Ca­dou­dal ( 1,7 den stra­te­gi, hol­de­ne tig­nings­pro­cen

t ), og det km med 6 ,2 væl­ger. Den­ne kan ha­ve ind­fl dens øje­blik, og ydel­se på

for eta­pe er en sty med ho­ve­d­ak­tø­rern r ke­tes t og et s

e i en god po­r­tion klas­se­men­tet and­he

nervø­si­tet. « bli­ver den imø­de­set

Hold­tids­kør

slen Chri­sti­an Pr­ud­hom­me

,

Ori­ca- Gre­e­ned­ge kør­te i 2013 hur­ti­ge­re end no­get an­det hold tid­li­ge­re på en hold­tids­kør­sel i Tour de Fran­ce. I dag er det dog BMC, der er fa­vo­rit i den kræ­ven­de di­sci­plin. Fo­to: EPA

løbs­di­rek tør i Tour

de Fran­ce , om hold­tids­kør

slen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.