Zla­tan ryg­tes til AC Milan

BT - - SPORTEN -

IFØL­GE DEN ITA­LI­EN­SKE

sport­sa­vis La Ga­zzet­ta del­lo Sport er Zla­tan Ibra­him­ovic og AC Milan ble­vet eni­ge om en tre­årig aft ale. Den sven­ske stjerne har si­den sæ­so­n­af­slut­nin­gen væ­ret ryg­tet væk fra Pa­ris Saint- Ger­main, og ryg­ter­ne har få­et ek­stra liv, eft er sven­ske­ren ik­ke var at fi nde på en re­k­la­me­søj­le for Pa­ris- mand­ska­bets træ­nings­tur­né, der ud­gør op­tak­ten til den kom­men­de sæ­son. Klub­ber­ne mang­ler kun at bli­ve eni­ge om en over­gangs­sum, før skift et er en re­a­li­tet, men iføl­ge avi­sen skul­le Ibra­him­ovic få en årsløn på cir­ka 45 mil­li­o­ner kro­ner i Milan, hvor han spil­le­de med stor suc­ces fra 2010 til 2012.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.