FCM har fun­det sin nye træ­ner

BT - - SPORTEN -

FC MIDTJYLLAND PRÆ­SEN­TE­RER

sin nye ch­eftræ­ner i dag, med­del­te klub­ben kort før re­dak­tio­nens de­ad­li­ne på sin hjem­mesi­de. Si­den Glen Rid­ders­holm stop­pe­de hos de dan­ske me­stre for to uger si­den, har klub­ben jag­tet en afl øser, som man nu har fun­det, for­tæl­ler besty rel­ses­for­mand Ras­mus An­ker­sen og op­ly­ser, at der er ta­le om en træ­ner med stor er­fa­ring. Hvem den nye ch­eft ræ­ner er, af­slø­res klok­ken 10 i Ikast. Følg med på bt. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.