Stor tro på Puk­ki som li­ga­top­sco­rer

BT - - SPORTEN -

Med kun en uge til sæ­son­start i Su­per­liga­en er det høj­sæ­son for pla­ce­rin­gen af sæ­son­spil. Især et mar­ked som Su­per­liga­top­sco­rer er evigt po­pu­lært hos spil­ler­ne.

Og det er en lidt over­ra­sken­de kan­di­dat, som har mod­ta­get de fl este ind­skud. Det er nem­lig Brønd­bys fi nske an­gri­ber, Te­emu Puk­ki, som i skri­ven­de stund har mod­ta­get klart fl est ind­skud – fak­tisk over dob­belt så man­ge som Martin Pu­sic fra FC Midtjylland.

Med et odds på 14,00 på Te­emu Puk­ki vil det så­le­des ko­ste Dan­ske Spil dyrt, hvis fi nnen skul­le lø­be med top­sco­rer­tit­len.

» Vi hav­de for­ven­tet at Martin Pu­sic vil­le bli­ve mest spil­le­de top­sco­rer, men FCM­bom­be­ren er klart over­gå­et af Brønd­bys Te­emu Puk­ki, der har mod­ta­get over dob­belt så man­ge ind­sat­ser som Pu­sic, « si­ger Fre­de­rik Skov fra Od­dset.

Fo­to: An­ders Kjær­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.