GIV SLIP PÅ DE SMÅ

BT - - SØNDAG -

» Det er som re­gel ik­ke sær­lig van­ske­ligt for bør­ne­ne. Det er mest for­æl­dre­ne, der er be­kym­re­de, « si­ger skole­le­der for ko­lo­ni­en Nord­s­trand på Fre­de­riks­berg .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.