Lom­me­haj fun­det

BT - - NYHEDER -

Et sjæl­dent ek­sem­plar af den så­kald­te ’ lom­me­haj’ er ble­vet fun­det i Den Me­xi­can­ske Golf, for­tæl­ler for­ske­re fra Tu­la­ne Uni­ver­si­ty i USA. Det nye ek­sem­plar af lom­me­haj­en er en ung han på ba­re 14,6 gram. Lom­me­ha­jens navn hen­vi­ser dog ik­ke til stør­rel­sen, men til en ’ lom­me’ over ha­jens bryst­fi nne, der in­de­hol­der en kir­tel, som må­ske ud­skil­ler et selvly­sen­de stof. Det er kun an­den gang no­gen­sin­de, at for­sker­ne kan læg­ge hånd på et ek­sem­plar af den su­per­sjæld­ne haj, der le­ver fl ere hund­re­de me­ter un­der ha­vets over­fl ade.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.