Er par­ti­et Sy­riza sta­dig græker­nes bed­ste håb?

BT - - DEBAT -

Den store fi nanskri­se sidst i 00er­ne ram­te Græken­land hårdt. Øko­no­mi­en smul­dre­de, og det po­li­ti­ske sy­stem vak­le­de. Ved par­la­mentsval­get i 2012 fi k et par­ti mar­kant frem­gang: Sy­riza. Ud­sen­del­sen føl­ger par­ti­le­de­ren Ale­xis Tsi­pras i året eft er det dra­ma­ti­ske valg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.