Sidst i sund­heds­kø­en

BT - - DEBAT -

Ude på ho­spi­ta­ler­ne, i læ­ge­hu­se­ne og på måt­ter­ne i genop­træ­nin­gen er de ve­lud­dan­ne­de med et godt net­værk helt frem­me i fel­tet. Mens de so­ci­alt dår­ligt stil­le­de, de slid­te, de to­baks­ho­sten­de, de tyk­ke og de sagt­mo­di­ge får en dår­li­ge­re be­hand­ling. Det bur­de ik­ke væ­re så­dan, men vir­ke­lig­he­dens tal ta­ler for sig selv. De sva­ge­ste får en dår­li­ge­re be­hand­ling.

Mail: Mail: bt- bt- de­bat@ de­bat@ bt. bt. dk dk Tlf.: Tlf.: 33 33 75 75 72 72 71 71 ( hver­da­ge( hver­da­ge kl. kl. 11- 11- 14) 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.