For­doms­ful­de an­greb

BT - - DEBAT -

I ste­det for at glæ­de sig over, at lan­det rent fak­tisk har få­et en ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster, der ken­der sy­ste­met in­de­fra, så sky­der man ham ned med en blan­ding af for­doms­fuld uvi­den­hed og foragt for re­li­gion uden blik for sam­men­blan­ding af egen tro og vi­den. Det er for­stem­men­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.