Fem un­ge slip­per med blå mær­ker ef­ter bil­uheld

BT - - NYHEDER -

Det kun­ne væ­re gå­et gru­e­ligt galt på Kø­ge­vej syd for Ka­ri­se, hvor fem un­ge men­ne­sker nat­ten til i går kør­te galt kort før klok­ken 01.30. I en ven­stresving­nings­kur­ve mi­ste­de bi­lens fø­rer, en 19- årig mand, her­re­døm­met over bi­len, der rul­le­de rundt, op­ly­ser Sydsjæl­lands Po­li­ti.

Selv om det så vold­somt ud, slap al­le de un­ge på miraku­løs vis, for­tæl­ler vagt­chef Ste­fan Jen­sen.

» Der er no­gen, der har holdt hån­den over dem. Det så ret vold­somt ud. Bi­len var to­talt knust. Men de er alt­så slup­pet med blå mær­ker, « si­ger han og op­ly­ser, at det end­nu er uvist, hvad der gik galt i kur­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.