TO RØ­VET PÅ GA­DEN I KØBENHAVN

BT - - NYHEDER -

To per­so­ner blev i går mor­ges kort før klok­ken 05.30 ud­sat for et ga­de­rø­ve­ri på Heste­møl­le­stræ­de i København. De to ger­nings­mænd frem­sat­te trus­ler og fik ud­le­ve­ret hæ­ve­kort og te­le­fo­ner fra de foru­ret­te­de, op­ly­ser vagt­chef Mi­cha­el Poul­sen, Kø­ben­havns Po­li­ti. Po­li­ti­et ef­ter­ly­ser de to ger­nings­mænd, der be­skri­ves som cir­ka 19 år, ara­bi­sk- ud­se­en­de og iført brunt tøj. Kø­ben­havns Po­li­ti mod­ta­ger op­lys­nin­ger i sa­gen på te­le­fon 1- 1- 4.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.