’’

BT - - KULTUR -

Det­te al­bum er min­dre harskt og me­re sjovt

Till Lin­de­mann, san­ger

» For­skel­len på det­te og et Ram­m­ste­in- al­bum er, at det­te al­bum er min­dre harskt og me­re sjovt. ’ Skills in Pills’ er et par­ty- al­bum. «

Og må­ske skal fe­sten så fort­sæt­te på lan­de­vej­en?

» Jeg tror ik­ke så me­get på, at vi ta­ger på en tur­né, men me­re, at vi vil op­træ­de på nog­le festi­va­ler næ­ste år. Må­ske på Roskil­de Festi­val, hvis de vil ha­ve os? Det kun­ne væ­re godt at spil­le der igen, « si­ger Lin­de­mann, der fl ere gan­ge har op­t­rå­dt med Ram­m­ste­in på Dyrsku­e­plad­sen i Roskil­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.