KLASSIKEREN:

BT - - KULTUR -

Ti­tel: One Two. Band: One Two. År: 1986

DET ER LET AT UN­DER­VUR­DE­RE CÆ­CI­LIE NOR­BYS 80’ ER BAND. Og po­wer­pop- sti­len ala To­to og Foreig­ner er selv­føl­ge­lig ik­ke den mest ori­gi­na­le. Men am­bi­tions­ni­veau­et er svim­len­de højt, det vrim­ler med spæn­den­de gro­oves og dy­na­mi­ske idéer, og så kan bå­de vo­ka­li­ster og mu­si­ke­re i dén grad de­res kram. One Two blev dan­net for præ­cis 30 år si­den. Og de fortje­ner et gen­lyt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.