Pragt­fuld Di­an­ne Re­e­ves

BT - - KULTUR - Ivan Rod Gaff a

CPH JA­ZZ- FESTI­VAL

Kon­cert­hu­set CPH JA­ZZ FESTI­VAL ***** * Da Di­an­ne Re­e­ves gik på sce­nen i Kon­cert­sa­len lør-

dag aft en, var det som det sid­ste af en lang ræk­ke store nav­ne i årets Ja­zz­festi­val. Og – ik­ke over­ra­sken­de – end­te ræk­ken med en stor op­le­vel­se, for Di­an­na Re­e­ves er drift sik­ker. Gan­ske vist var hun ved at kom­me sig over en for­kø­lel­se, men – bort­set fra en­kel­te host ud til si­den – lod hun sig ik­ke mær­ke med det. Hen­des smit­ten­de glæ­de og hen­des helt ek­stra­or­di­næ­re stem­me­pragt og - kraft nå­e­de ud i al­le kro­ge af Kon­cert­sa­len. Det er no­get af det, der er så sær­ligt ved hen­de. Hun har en livs­glæ­de og en power- stem­me, som er unik. Og her­til: et nær­vær, en mu­si­ka­li­tet og en ev­ne til at im­pro­vi­se­re som få an­dre san­ge­re.

Di­an­ne Re­e­ves’ dyb­de gav al­le num­re­ne en tyng­de, som ba­re un­der­stre­ge­de, hvor go­de san­ge der er ta­le om, og hvor for­ry­gen­de en for­tol­ker hun selv er.

Læs he­le an­mel­del­sen på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.