Der­for er Thorup god

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GAM­MEL KEN­DING Mi­chel Wik­kel­sø David­sen

præ­sta­tio­ner. Men sam­ti­dig er han hård ved dig, hvis du ik­ke le­ve­rer det, der skal til. «

3. Stil­ler hø­je krav

» Udadtil vir­ker Jess mest som ro­lig – vi kan næ­sten kal­de ham ve­stjy­de ( Thorup er fynbo, red.). Men jeg har op­le­vet et par gan­ge, at han kan tæn­de af, hvis din præ­sta­tion ik­ke er der. Han for­ven­ter sig me­get af si­ne spil­le­re, og hvis du ik­ke præ­ste­rer, stil­ler han krav og bli­ver sur på dig for at få det bed­ste frem i dig. Jeg har op­le­vet, at han sat­te mig af. Så­dan skal en træ­ner væ­re. Selv om du er pro­fi l, skal han tur­de at sæt­te en af, og det er kun fedt. Jeg har respekt for ham. Du kan jo ta­ge ek­semp­let med Vik­tor Fi­s­cher ved U21- EM. Han tur­de at sæt­te ham af og ik­ke rig­tig bru­ge ham. Det vin­der me­get respekt ved mig. Og det vig­tig­ste er, at han står ved det. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.