Hen­rik Clau­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DEN IN­TER­NE # 1

DET TA­LER FOR:

Som as­si­stent for Jess Thorup er der in­gen, der ken­der de nu­væ­ren­de spil­le­re på U21- lands­hol­det bed­re end Hen­rik Clau­sen. Den tid­li­ge­re OB- træ­ner, der og­så fungerer som U18- land­stræ­ner vil og­så væ­re ga­rant for at fø­re ’ Den rø­de tråd’ vi­de­re.

Selv om han før­te OB til sølv­me­dal­jer i 2011, er spørgs­må­let, om fyn­bo­en er et stort nok navn.

DET TA­LER IMOD:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.