’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Kim Hal­l­berg

Li­ge nu er der ik­ke no­gen, der ik­ke er i spil, men en­kelt­per­so­ner er li­ge tid­ligt nok at be­gyn­de at snak­ke om

Thorups afl øser som træ­ner for de æld­ste ta­len­ter.

» Det er selv­føl­ge­lig nog­le lidt an­dre kom­pe­ten­cer, vi skal kig­ge på. Men det er jeg, Flem­m­ing Berg ( ta­len­t­ud­vik-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.