Chris Froo­mes be­tyd­ning for cy­kel­spor­ten i Afri­ka ’’

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 -

Team Sky- stjer­nen Chris Froo­me er født i det afri­kan­ske land Ke­nya.

Froo­me, der nu har bri­tisk stats­bor­ger­skab, vandt i 2013 Tour de Fran­ce, og det har væ­ret med til at få cy­kel­spor­ten til at blom­stre yder­li­ge­re i Afri­ka.

Den ke­ny­ansk­fød­te bri­te an­ses for først og frem­mest at væ­re en sym­pa­tisk og dyg­tig le­der, men hans

Chris Froo­me om afri­kansk cy­kel­sport præ­sta­tio­ner på cyk­len har for man­ge afri­ka­ne­re væ­ret et be­vis på, at du godt kan

Det er me­get in­ter­es­sant med de resultater, som vi ser fra Afri­ka, og jeg tror ik­ke, der går lang tid, før vi ser nog­le end­nu bed­re præ­sta­tio­ner

bli­ve til no­get stort in­den for cy­kel­spor­ten, selv­om du kom­mer fra fat­tig­dom.

Chris Froo­me er man­den, der har få­et Afri­ka på cy­kel­spor­tens ver­dens­kort. Den tid­li­ge­re Tour­vin­der og nu­væ­ren­de in­de­ha­ver af den gu­le trø­je ser op­ti­mi­stisk på frem­ti­den. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.