Ram­te vild kupon til odds 20.329

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den En kun­de hos Tipico har i den grad få­et en god be­gyn­del­se på som­mer­fe­ri­en. I hvert fald for­må­e­de ved­kom­men­de at ram­me en kupon, som ind­til vi­de­re må si­ges at væ­re som­me­rens vil­de­ste vin­der­kupon.

Han hav­de nem­lig fun­det 18 træ­nings­kam­pe og la­vet en gan­ske sim­pel kupon – nem­lig spil­le ’ over 2,5 mål’ i al­le kam­pe og spil­le dem li­ge på til van­vit­ti­ge odds 20.329.

Det skul­le alt­så vi­se sig at væ­re en sær­de­les god idé, for al­le kam­pe­ne var rig­ti­ge, og det ene­ste ær­ger­li­ge var så­dan set, at han kun hav­de sat­set syv kro­ner på den, men det gav da sta­dig en im­po­ne­ren­de ge­vinst på 144.137 kro­ner.

Blandt kam­pe­ne på kupo­nen var OB imod Nottingham Fo­rest, og med en OB- sejr på 4- 2 var den kamp al­drig i fa­re, li­ge­som 3- 1 til Salz­burg over West Bromwich og­så var ramt rig­tigt.

West Bromwi­chs træ­nings­kamp i Salz­burg hjalp Tipico- kun­de til stor ge­vinst. Fo­to: Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.